Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
 
Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.
Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:
     Andorra
     Island
     Lichtenštejnsko
     Monako
     Norsko
     San Marino
     Švýcarsko
     Vatikán
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
 
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
 1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to situace ve výskytu vztekliny v zemi původu odůvodňuje.
Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.
 
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
 1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete.
Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

zdroj : vets4pets